F5 Farm Aquaponics - Trồng rau, nuôi cá tự động.

Nông nghiệp công nghệ cao là gì?

Trang trại mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao được đề cập tới rất nhiều trong thời gian gần đây. Từ quy mô sản xuất hộ gia đình tới quy mô trang trại. Vậy khái niệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao là gì? Theo định nghĩa nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng […]

Từ khóa:

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao Aquaponics

Hệ trồng rau Aquaponics Standard 8

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao Aquaponics là sự kết hợp giữa nuôi cá và trồng rau trong cùng một hệ sinh thái. Mô hình Aquaponics là một trong những mô hình được F5Farm nghiên cứu, triển khai đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho Khoa nông nghiệp hữu cơ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội. […]

Từ khóa: ,