F5 Farm Aquaponics - Trồng rau, nuôi cá tự động.

Hệ aquaponics standard 5

trong_rau_nuoi_ca_standard_6

Hệ aquaponics standard 5 được F5Farm thiết kế bao gồm: – 2 bồn IBC nguyên sinh nuôi cá tổng thể tích 1.4 m3 – 8 khay trồng rau tổng diện tích 6 m2 Diện tích lắp đặt: 8.0 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất […]

Từ khóa: ,

Xem chi tiết...

Hệ aquaponics standard 8

Hệ trồng rau Aquaponics Standard 8

Hệ aquaponics standard 8 được F5Farm thiết kế bao gồm: – 2 bồn nuôi cá tổng thể tích 1.4 m3 – 14 khay trồng rau tổng diện tích 9.6 m2 Diện tích lắp đặt: 15 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày Lượng thực […]

Từ khóa: ,

Xem chi tiết...

Hệ aquaponics standard 7

trồng rau thủy canh và nuôi cá kết hợp

Hệ aquaponics standard 7 bao gồm: – 2 bồn tank IBC nuôi cá tổng thể tích 1.4 m3 – 12 khay trồng rau tổng diện tích 8.4 m2 Diện tích lắp đặt: 12 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày Lượng thực phẩm cung cấp […]

Từ khóa: ,

Xem chi tiết...

Hệ aquaponics standard 6+

trong_rau_nuoi_ca_standard_8

Hệ aquaponics standard 6+ được F5Farm thiết kế bao gồm: – 2 bồn tank IBC nuôi cá tổng thể tích 1.4 m3 – 10 khay trồng rau tổng diện tích 7.2 m2 Diện tích lắp đặt: 9 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 […]

Từ khóa:

Xem chi tiết...