F5 Farm Aquaponics - Trồng rau, nuôi cá tự động.

Hệ aquaponics classic 4

Hệ aquaponics standard 6

Hệ aquaponics classic 4 được F5Farm thiết kế bao gồm: – 1 bồn IBC nguyên sinh nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 7 khay trồng rau tổng diện tích 4.8 m2 Diện tích lắp đặt: 6.0 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất […]

Từ khóa: ,

Xem chi tiết...

Hệ aquaponics classic 3+

trong_rau_nuoi_ca_classic_5

Hệ aquaponics classic 3+ được F5Farm thiết kế bao gồm: – 1 tank IBC  nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 6 khay trồng rau tổng diện tích 4.2 m2 Diện tích lắp đặt: 5 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày Lượng thực […]

Xem chi tiết...

Hệ Aquaponics Classic 1

trong_rau_nuoi_ca_classic

Hệ aquaponics Classic 1 được F5Farm thiết kế bao gồm: – 1 bồn IBC nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 1 khay  trồng rau diện tích 1.2 m2 Diện tích lắp đặt: 1.5 m2 Thời gian lắp đặt: nửa ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 […]

Xem chi tiết...

Hệ Aquaponics Classic 2

classic-2

Hệ aquaponics classic 2 được F5Farm thiết kế bao gồm: – 1 bồn IBC nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 3 khay trồng rau tổng diện tích 2.4 m2 Diện tích lắp đặt: 3 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày […]

Xem chi tiết...

Hệ aquaponics Classic 2+

trong_rau_nuoi_ca_classic_3

Hệ aquaponics Classic 2+ bao gồm: – 1 bồn nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 4 khay trồng rau tổng diện tích 3 m2 Diện tích lắp đặt: 4 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày Lượng thực phẩm cung cấp […]

Từ khóa:

Xem chi tiết...

F5Farm Classic+4

trồng rau nuôi cá chung cư sân thượng

  Bao gồm: – 1 bồn nuôi cá tổng thể tích 0.7 m3 – 5 khay trồng rau tổng diện tích 3.6 m2 Diện tích lắp đặt: 4.5 m2 Thời gian lắp đặt: 1 ngày Điều kiện lắp đặt: vị trí có đủ ánh nắng ít nhất 3 tiếng/ngày Lượng thực phẩm cung cấp đủ cho 4 […]

Từ khóa: ,

Xem chi tiết...